FÖR ANmälan, klicka på länken  nedan!

Dags att anmäla till höstterminen 2018!

Vi vill ha din anmälan helst innan den 31 maj så att vi hinner köpa in svenska böcker.

Barn mellan 6  - 11 år:  
Måndagar eller tisdagar kl 17 - 19

Lokal: Ericsson, 6300 Legacy Drive, Plano, TX 75024


Barn 12 år och uppåt:
Varannan söndag kl 13 - 15/16 (se separat schema)


Lokal: Undervisningen hålls hos en av lärarna i Frisco.

Höstterminen 2018: sept - dec


Skolan tar emot barn det kalenderår barnet fyller 6 år, samt går i första klass.

Varmt välkommen till Svenska Skolan i Dallas.


Skolan bedriver undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket.

Välkommen

anmälAN

När & VAR?