LÄRAREMadeleine Hallberg

Anna Samrud

Svenska skolan DFW

@ Ericsson

6300 Legacy Dr,

Plano, TX 75024

 

vår lokal

anmälan / kontaktF0rmulär

STYRELSEN


ORDFÖRANDE: Fredrik Westin
SEKRETERARE: Sara Neander Björklund

KASSÖR: Susanna Bryant

LEDAMOT: Frida Lidén


Revisor:  Ann-Sofie Lange
Valberedning:  Åsa Westin

Marknadsföring: Sara Neander Björklund

Terminsavgift $50 för första barnet, syskon $30


Kontakta ordförande angående andra frågor eller ändamål på ordf@svenskaskolandfw.org.