Svenska skolan DFW

@ Ericsson

6300 Legacy Dr,

Plano, TX 75024

 

anmälan / kontaktF0rmulär

Terminsavgift $50 för första barnet, syskon $30


Kontakta ordförande angående andra frågor eller ändamål på ordf@svenskaskolandfw.org.
Madeleine Hallberg

Anna Samrud

vår lokal

STYRELSEN


ORDFÖRANDE: Fredrik Westin
SEKRETERARE: Sara Neander Björklund

KASSÖR: Susanna Bryant

LEDAMOT: Frida Lidén

LEDAMOT: Mårten Samrud


Revisor:  Ann-Sofie Lange
Valberedning:  Åsa Westin

Marknadsföring: Sara Neander Björklund

LÄRARE