STYRELSEN


Ordförande: Mårten Samryd
Sekreterare: Maria Diemar

Kassör: Johnny Diemar

Ledamot: Anna Samryd
Revisor:  Fredrik Westin
Valberedning:  Vakant
Web: Anette Henningson

LÄRARE

Svenska skolan i PLANO ASSOCIATION

6300 Legacy Dr,

Plano, TX 75024

 

Läsåret 2020-2021 sker all undervisning online, vi hoppas kunna hålla sociala träffas under skolåret när covid-situationen förbättras.


Under normala omständigehter håller vi till på Ericsson:s kontor i Plano.anmälan / kontaktF0rmulär

Terminsavgift $100 för första barnet, syskon $50


Kontakta ordforande@svenskaskolandfw.org.