Kunskap och förståelse

Genom att eleverna uppmuntras till att reflektera över sina egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med upplevelser och företeelser i Sverige kommer deras interkulturella kompetens att utvecklas

Parallellt med självständigt, projektinriktat arbete uppmärksammas viktiga svenska kulturella händelser och företeelser då vi genom året följer den svenska kalendern i skolan och håller oss a jour med vad som relevanta händelser genom dags- och kvällstidningar.

Världskulturen finns i Sverige och Sveriges kultur finns i världen. Vårt arbetssätt ger eleverna historiska och kulturella insikter om Sveriges relevans i förhållande till övriga världen, då och nu.Om skolan

Svenska Skolan i Dallas erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket. Skolans verksamhet bedrivs i enlighet med skolverkets kursplan för kompletterade svenskundervisning.

Svenska Skolans verksamhet har som syfte att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper inom svenska språket, svenskt samhälle och kultur samt att stärka barnens identitet. Vi strävar efter att den svenska skolan ska vara både rolig och lärorik samt en mötesplats för svensktalade barn.
 


Glädje, inspiration och kreativitet

Vår undervisning är upplagd så att eleverna utvecklas i tal och skrift på ett meningsfullt, lustfyllt och prestigelöst sätt. Eleverna kommer att uppmuntras till att själva dela med sig av sina tankar, intressen och berättelser från Sverige eller andra områden. 


Förmågor, intressen och färdigheter

Vi kommer att lära känna varandra bättre, samtidigt som vi lär oss om Sverige, svensk kultur och det svenska språket! Elevernas intressen och olika identiteter blir synliga genom de ämnesval de själva gör när de söker fakta och presenterar sina ämnen i form av en artikel.

Föräldrarnas viktiga del

barnens första lärare

 

Som ditt/dina barns första lärare är du en stor del av Svenska skolan. Svenskan måste vara ett levande språk i hemmet för att de ska kunna ta del och suga åt sig så mycket som möjligt av vad vi gör i klassrummet.

 

Vi vill gärna att ni kommer och hjälper till i klassrummet och/eller vid andra tillfällen såsom friluftsdagar med mera. Detta är ett samarbete mellan föräldrar och lärare.