Vi söker just nu fler lärare till Svenska Skolan!


Tycker du att det skulle vara roligt att lära ut svenska och arbeta med barn?  Skicka gärna ett email till nedanstående adress med din intresseanmälan, så kontaktar vi dig!

info@svenskaskolandfw.org

ANmälan till Höstterminen, klicka på länken  nedan!
Barn mellan 6  - 11 år:  
Måndagar kl 17 - 19

Första lektionstillfälle: 11 september


Lokal: Ericsson, 6300 Legacy Drive, Plano, TX 75024


Barn 12 år och uppåt:
Varannan söndag kl 13 - 15/16 (se separat schema)

Första lektionstillfälle: 10 september

Lokal: Undervisningen hålls hos en av lärarna i Frisco.

Höstterminen  2017
10 september -  17 december


skolan tar emot barn  det kalenderår barnet fyller 6 år, samt går i första klass

Varmt välkommen till Svenska Skolan i Dallas.


Skolan bedriver undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket.

Välkommen

anmälAN

När & VAR?