anmälAN

FÖR ANmälan, klicka på länken  nedan!

Dags att anmäla er till vårterminen!


När & VAR?

Barn mellan 6  - 11 år:  
Måndagar kl 17 - 19

Lokal: Ericsson, 6300 Legacy Drive, Plano, TX 75024


Barn 12 år och uppåt:
Varannan söndag kl 13 - 15/16 (se separat schema)


Lokal: Undervisningen hålls hos en av lärarna i Frisco.

Skolan tar emot barn det kalenderår barnet fyller 6 år, samt går i första klass.

Varmt välkommen till Svenska Skolan i Dallas.


Skolan bedriver undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket.

Vårterminen 2019: jan - maj

Höstterminen 2019: sep - dec

Välkommen