IKEA Frisco

7171 Ikea Drive

Frisco, TX 75034

Gruppindelning:

Kom-igång svenska, 6 år och uppåt:
Tisdagar kl 16 - 17

Barn mellan 6  - 11 år:  
Tisdagar kl 17 - 19

Barn 12 år och uppåt:

Var tredje söndag kl 13 - 16


Undervisningen hålls på tisdagar i IKEAs stora konferenslokal, på söndagar hos en av lärarna  i Frisco.

skolan tar emot barn  det kalenderår barnet fyller 6 år, samt går i första klass

Varmt välkommen till Svenska Skolan i Dallas.


Skolan bedriver undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket.

Välkommen

anmälAN

När & VAR?

Anmälan görs online, klicka på länken  nedan!
Vårterminen
10 januari - 16 maj 2017